Xem Ngày Xuất Hành - Chọn Ngày Giờ Tốt Xuất Hành
Góc Tử Vi

Xem Ngày Xuất Hành

Mỗi khi xuất hành đi xa làm việc trọng đại, người Việt thường xem ngày đẹp để khởi sự. Xem ngày là hình thức chọn ngày hoàng đạo, ngày tốt, đại cát đại lợi, được thần tốt cai quản để thực hiện những việc quan trọng. 
 
Người đi xa làm ăn buôn bán xuất hành vào ngày đẹp thì buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Người đi thi cử thì đỗ đạt cao sang, tinh tường hơn người. Xem ngày đẹp xuất hành để tránh tai ương không đáng có trên đường đi, di chuyển thuận lợi, bình an. 
 
Xem ngày xuất hành cần dựa trên Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư, Âm dương ngũ hành, Can chi xung hợp… Tất cả sẽ được tổng hợp trong chức năng này, mời quý vị tra cứu!
NGÀY NGÀY TỐT XUẤT HÀNH THÁNG 3 - 2023
Thứ 6 3 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 03/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 12/02/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Phá - Sao: Quỷ - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Nguyệt giải, Giải thần*, Yếu yên*, Nguyệt Không, Sát công, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Bạch hổ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 7 Tháng 3
 • Thứ 3, ngày 07/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thu - Sao: Dực - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tuế hợp, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên ân, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Tội chỉ, Lỗ ban sát, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 4 8 Tháng 3
 • Thứ 4, ngày 08/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 17/02/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Khai - Sao: Chẩn - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 9 Tháng 3
 • Thứ 5, ngày 09/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 18/02/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Bế - Sao: Giác - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Ngũ phú*, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh long*, Thiên ân, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Hoàng sa, Ngũ quỹ

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 6 10 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 10/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Kiến - Sao: Cang - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Minh đường*, Quan nhật, Nguyệt ân*, Thiên ân, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 13 Tháng 3
 • Thứ 2, ngày 13/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/02/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bình - Sao: Tâm - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Ích hậu, Dân nhật, Nguyệt Không, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 3 14 Tháng 3
 • Thứ 3, ngày 14/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/02/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Định - Sao: Vĩ - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Địa tài, Âm đức, Mãn đức tinh, Tục thế, Kim đường*, Tam hợp*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Hoả tai, Nhân cách

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 6 17 Tháng 3
 • Thứ 6, ngày 17/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Nguy - Sao: Ngưu - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*, Nguyệt đức*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 18 Tháng 3
 • Thứ 7, ngày 18/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 27/02/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Thành - Sao: Nữ - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*, Sát công

 • Sao xấu:

  Huyền vũ, Lôi công, Cô thần, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 20 Tháng 3
 • Thứ 2, ngày 20/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/02/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Khai - Sao: Nguy - Tiết: Kinh trập
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Kính tâm, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Cửu không, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tứ Ly
Xem chi tiết
Thứ 4 22 Tháng 3
 • Thứ 4, ngày 22/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 01/02/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Kiến - Sao: Bích - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Minh đường*, Quan nhật, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Thiên thuỵ, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 27 Tháng 3
 • Thứ 2, ngày 27/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 06/02/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Chấp - Sao: Tất - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Nguyệt giải, Giải thần*, Yếu yên*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Sát công, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Bạch hổ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 29 Tháng 3
 • Thứ 4, ngày 29/03/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/02/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Tuất, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Nguy - Sao: Sâm - Tiết: Xuân phân
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Hoạt diệu, Lục hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Nguyệt hư, Quỷ khốc, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios